Samouczek CAMWorks: Generowanie obróbki zgrubnej oraz wykończenia dla pochyłych ścian

Tematy lekcji Wstawianie Ustawień frezowania części i tworzenie Własności wielopowierzchniowej Generowanie ścieżek Odsunięcia obszaru Używanie Zawartości obszaru by selektywnie obrabiać określoną powierzchnię Generowanie ścieżek poziomu Z Używanie Pominięcia obszaru by selektywnie obrabiać określoną powierzchnię   Zdefiniowanie maszyny i półfabrykatu  Otwórz plik części MILL3AX_2.SLDPRT z katalogu C:\CAMWorksData\CAMWorks201x\Examples\Mil Przejdź do Drzewa własności CAMWorks. Część jest stworzona w calach, dlatego wpierw…

Obróbka resztek w CAMWorks

Obróbka resztkowa może być bardzo wartościową metodą frezowania, jeśli jest stosowana w odpowiednich warunkach. Głównym celem tego typu obróbki jest zredukowanie nadmiernej ilości pustych przebiegów oraz pominięcie już obrobionych obszarów. Natomiast nie powinna ona być stosowana do usuwania drobnych ilości materiału pozostałych po poprzedniej ścieżce narzędzia. CAMWorks oferuje kilka metod generacji obróbki resztek. Bazując na parametrach poprzedniej…

Samouczek CAMWorks: Używanie automatycznych obszarów obejmowania

Obszary obejmowania. Dla 3 osiowych operacji, wydłużenia XY będą skierowane wewnątrz obszaru obejmowania podczas skrawania ścian powierzchni oraz ich okolic w danej własności wielopowierzchniowej. Obszar obejmowania może zostać zdefiniowany interaktywnie poprzez wybranie polecenia Nowa Zawartość Obszaru…. lub automatycznie w zakładce Zaawansowane okna dialogowego parametrów operacji tak jak to pokazano w tym ćwiczeniu. Ważna rzeczą jest…