Moduł CAMWorks: Toczenie | Frezowanie z toczeniem

Skontaktuj się z nami!

Jeżeli jesteś zainteresowany prezentacją techniczną oprogramowania CAMWorks lub chcesz otrzymać ofertę wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą!

Submit

frezotoczenie
frezotoczenie2
frezotoczenie3
frezotoczenie4

Moduł Toczenie | Frezowanie z toczeniem

Frezowanie z toczeniem to moduł dedykowany dla tokarek, tokarek z opcją frezowania i ogólnie maszyn wielozadaniowych obróbki skrawaniem. Dzięki niemu jesteśmy w stanie przygotować program na tokarkę z opcją frezowania, uwzględniając dodatkowe funkcje jak uruchomienie podajnika pręta, przechwyt detalu (pod-wrzeciono), dosunięcie konika itd. W pewnym stopniu moduł pozwala nam na otrzymanie programu w postaci zapisu cyklem. Taka forma zapisu ułatwia pracę operatorowi i usprawnia komunikację z maszyną. Dodatkowym usprawnieniem dla technologa będzie moduł pozwalający rozpoznać toczony profil, dzięki czemu skróci się czas definiowania programu.

Więcej...

Operacje przeciw-wrzeciona

Operacje pod-wrzeciona są wykorzystywane w tokarkach lub frezo-tokarkach do transferu półfabrykatu pomiędzy wrzecionem głównym a pod-wrzecionem. W trakcie tworzenia operacji dobierany jest odpowiedni zestaw kroków, które są niezbędne do bezpiecznego przeniesienia części. Wśród nich są m.in. otwieranie/zamykanie zacisków, orientowanie wrzecion oraz definiowanie ruchów szybkich i roboczych. Przechwyt przeciw-wrzeciona może również zostać wykorzystany do podtrzymywania detalu w trakcie wykonywania cięcia.

Synchronizowanie pracy wielu głowic

Dostępny w CAMWorks Menedżer synchronizacji pozwala na sortowanie oraz synchronizację kompatybilnych operacji, dzięki czemu mogą być wykonywane jednocześnie. Wykorzystanie tej funkcji skraca czas obróbki na maszynach wielofunkcyjnych. Interfejs Menedżera synchronizacji został zaprojektowany tak, aby w bardzo prosty sposób przeciągać operację pomiędzy dwoma głowicami.

Wykorzystanie cykli maszynowych

W trakcie definiowania obróbki zgrubnej istnieje możliwość wygenerowania G-kodu w postaci cyklu dostępnego w sterowaniu maszyny. Wykorzystanie tej funkcji zapewnia lepszą czytelność G-kodu dla operatora, który może go edytować w parametrach interfejsu maszyny jak również znacząco skraca zapis programu.