CAMWorks for Solid Edge

Skontaktuj się z nami!

Jeżeli jesteś zainteresowany prezentacją techniczną oprogramowania CAMWorks lub chcesz otrzymać ofertę wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą!


  CW4SE4
  CW4SE1
  CW4SE3
  CS4SE2

  CAMWorks for Solid Edge

  CAMWorks for Solid Edge jest jedynym programem CAM, który jest w pełni zintegrowany z Solid Edge:

  • Narzędzia CAMWorks osadzone są w Solid Edge,
  • Plikiem do obróbki może być każdy plik, który został stworzony w Solid Edge lub który przez Solid Edge został otwarty: pliki Inventora, STEP i inne,
  • Zmiana geometrii może powodować automatyczną przebudowę przygotowanych ścieżek narzędzi,
  • Zapis danych obróbczych następuje do pliku Solid Edge, nie są tworzone dodatkowe pliki pomocnicze.

  Po uruchomieniu oprogramowania CAMWorks w interfejsie Solid Edge pojawiają się dodatkowe elementy:

  • Drzewo własności CAMWorks – pozwala m.in. na : tworzenie, kopiowanie, zmianę nazwy, wygaszanie, usuwanie i łączenie własności obróbczych. Z poziomu tego drzewa istnieje możliwość zmiany kolejności obróbki własności oraz parametrów własności.
  • Drzewo operacji CAMWorks – dostarcza informacji jakie operacje będą wykonywane na zdefiniowanych własnościach. W tym obszarze można wstawiać, edytować poszczególne operację oraz optymalizować proces przygotowania obróbki m.in. poprzez grupowanie, łączenie i sortowanie operacji.
  • Drzewo narzędzi CAMWorks – wyświetla informacje o narzędziach dostępnych w magazynie.
  • Zakładka CAMWorks w Menadżerze Komend – po jej rozwinięciu pojawiają się najczęściej używane polecenia reprezentowane przez intuicyjne ikony.

  Więcej...

  Dwa tryby symulacji

  Przygotowaną obróbkę możemy skorygować korzystając z dwóch trybów symulacji. Po wybraniu opcji Symuluj ścieżkę wyświetlony zostanie pasek symulacji ścieżki. Wśród cech charakterystycznych tego trybu są m.in:

  • Możliwość symulacji obróbki w trybie Narzędzia lub w trybie Turbo
  • Wyświetlenie części obrabianej w symulacji oraz tej zaprojektowanej i porównanie obu w celu wyszukania różnic
  • Wykrywanie ewentualnych kolizji narzędzia, trzonka oraz uchwytu

  Drugim trybem symulacji dostępnym w CAMWorks for Solid Edge jest symulacja Krokowo przez ścieżkę, dzięki której możemy zobaczyć każdy segment wygenerowanej ścieżki. W tym trybie wyświetlane jest również szybkość posuwu oraz prędkość obrotowa wrzeciona.  CAMWorks umożliwia wyświetlenie pozycji XYZ narzędzia w Oknie wiadomości podczas symulacji.

  Moduły

  CAMWorks for Solid Edge występuje w następujących modułach:

  • Frezowanie 2.5 osi
  • Frezowanie 3 osiowe
  • Frezowanie wieloosiowe
  • Frezo-toczenie
  • Tocznie
  • Elektrodrążenie
  • Volumill HSM
  • Wirtualna maszyna (symulacja G-kodu)