Moduł CAMWorks: Frezowanie 2,5 osi

Skontaktuj się z nami!

Jeżeli jesteś zainteresowany prezentacją techniczną oprogramowania CAMWorks lub chcesz otrzymać ofertę wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą!

Submit

frezowanie 2,5 osi 1
25osi1
2,5-osi-2
2,5-osi-1

Moduł Frezowanie 2,5 osi

Moduł frezowania 2,5 osi pozwala na automatyczne rozpoznawanie własności tj. planowanie, obróbka zgrubna oraz jej strategie, obróbka konturowaniem, operacje wiertarskie oraz gwintowanie. Korzystając z tego modułu możemy uwzględnić obróbki resztek, ustawienia HSM. Mamy zapewnione pełne powiązanie technologii z modelem. Zmiana geometrii = aktualizacja technologii, dodatkowo wszystkie dane przechowywane są w pliku SOLIDWORKS. Moduł 2,5 osi frezowania dostarcza również funkcję indeksowania 4 i 5-tej osi. Możemy go wykorzystać w module części jak i również złożeń SOLIDWORKS.

Więcej...

Automatyczne rozpoznanie własności

CAMWorks umożliwia automatyczne rozpoznawanie między innymi własności 2.5 osiowych, takich jak otwory, kieszenie, wcięcia naroża, grawerowanie czy planowanie. Dzięki bazowaniu na własnościach można bardzo przyspieszyć swoją pracę. Na przykład gdy w elemencie występuje 20 otworów, nie jest konieczne wybranie ich wszystkich, jak w konkurencyjnych programach, lecz zostaną one znalezione automatycznie. Dodatkowym plusem jest przyspieszenie procesu planowania obróbki, przez automatyczne dopasowanie strategii obróbczej (a następnie operacji) do własności. Następuje to za pomocą dostosowanej bazy danych, w której tylko raz określane są warunki technologii, a nie za każdym razem.

Gwintowanie

Oprócz zwykłego obrabiania otworów, możliwe jest również używanie operacji gwintowania. Gwint taki nie musi być zaznaczony w SOLIDWORKS, użytkownik samodzielnie może wskazać dowolny otwór i nadać mu strategię gwintowania o określonej metodzie (wygniatanie gwintu, nacinanie gwintu, gwintowanie gwintownikiem). Jeśli natomiast w SOLIDWORKS stworzony jest otwór gwintowany za pomocą kreatora otworów, i dostosowane zostało nazewnictwo gwintów w bazie technologicznej, CAMWorks sam rozpozna gwint i dopasuje do niego technologię.

Obróbka złożeń

W CAMWorks możliwa jest obróbka złożeń części. Jest to przydatne, gdy obrabianych jest na raz kilka elementów, np. takich samych i należy przyspieszyć proces technologiczny, przez wykonanie tej samej operacji na każdym z elementów i dopiero po tym przejście do następnej (zmniejszenie czasu przeznaczonego na wymianę narzędzia). W obróbce złożeń możliwe jest również zamodelowanie zamocowania elementu, które program będzie unikał w czasie prowadzenia ścieżek. Jest to realizowane również dla operacji 3 osiowych.