Samouczek CAMWorks: Generowanie obróbki zgrubnej oraz wykończenia dla pochyłych ścian

Tematy lekcji Wstawianie Ustawień frezowania części i tworzenie Własności wielopowierzchniowej Generowanie ścieżek Odsunięcia obszaru Używanie Zawartości obszaru by selektywnie obrabiać określoną powierzchnię Generowanie ścieżek poziomu Z Używanie Pominięcia obszaru by selektywnie obrabiać określoną powierzchnię   Zdefiniowanie maszyny i półfabrykatu  Otwórz plik części MILL3AX_2.SLDPRT z katalogu C:\CAMWorksData\CAMWorks201x\Examples\Mil Przejdź do Drzewa własności CAMWorks. Część jest stworzona w calach, dlatego wpierw…

CAMWorks: Obróbka zgrubna kieszeni

Bardzo często w obróbce 2.5 osi używamy własności kieszeni. Niemal zawsze na początku konieczne jest zgrubne wybranie materiału wewnątrz.  Odbywa się to za pomocą operacji Obróbka zgrubna. Otwórzmy część MILL2AX_2. Zmieniamy jednostki na milimetry (prawy dolny róg okna SOLIDWORKSa, klikamy na Dostosowany i wybieramy MMGS). Następnie klikamy dwukrotnie na Maszyna, w zakładce Maszyna zaznaczamy Mill – Metric, a następnie klikamy Wybierz po czym klikamy OK by zamknąć okno. Klikamy…