CAMWorks EDU – rozwiązanie CAM dla edukacji

Oprogramowanie CAMWORKS to w pełni zintegrowany z SOLIDWORKS system CAM a także pierwszy Gold Partner i CAM Partner SOLIDWORKS. CAMWORKS jest oprogramowaniem najnowszej generacji, korzystającym z interfejsu SOLIDWORKS, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób zaprogramujemy maszyny CNC. Wychodząc naprzeciw uczniom i studentom, producent przygotował rozwiązanie dla placówek dydaktycznych – wersję edukacyjną CAMWORKS. Mogą ją nabyć szkoły,…

Samouczek CAMWorks: Definiowanie płaszczyzn ruchu szybkiego i odsunięcia

Tematy lekcji Rozpoznawanie własności obróbczych i generowanie planu operacji Określanie wysunięcia narzędzia poza odcinki otwarcia we własności Wykorzystanie Pominięcia obszaru Definiowanie płaszczyzn ruchu szybkiego i odsunięcia  Otwarcie części i zdefiniowanie półfabrykatu Otwórz plik części MILL2AX_8.SLDPRT z katalogu C:\CAMWorksData\CAMWorks201x\Examples\Mil Przejdź do Drzewa własności CAMWorks.Część jest stworzona w calach, dlatego wpierw konieczna jest zmiana jednostek dokumentu na milimetry (w SOLIDWORKS…

Interfejs CAMWorks – pierwsze kroki

CAMWorks jest dodatkiem do SOLIDWORKSa służącym do generowania G kodu. Na podstawie modelu 3D z SOLIDWORKS możemy opracować technologię obróbczą. Aby go uruchomić wchodzimy w SOLIDWORKSw Opcje/Dodatki i zaznaczamy CAMWorks 2017 jako Aktywny oraz Start (aby uruchamiał się przy starcie). CAMWorks pojawi się jako kolejna zakładka. Cały czas pozostajemy w interfejsie SOLIDWORKS, więc działają wszystkie skróty klawiszowe oraz  sposoby manipulowania widokiem. Wszystkie…

Samouczek CAMWorks: Łączenie operacji 2 i 3 osiowych

Program CAMWorks umożliwia obróbkę poprzez łączenie operacji obróbki 2 i 3 osiowych. Tematy lekcji Automatyczne rozpoznawanie 2.5 osiowych własności Tworzenie Wielopowierzchniowej własności i operacji dla tej samej części Wstawianie Obszaru obejmowania w celu kontrolowania procesu obróbki powierzchni Generowanie ścieżek przez Rzutowanie wzoru używając opcji obróbki w poprzek Wstawianie operacji Ołówkowania   Otwarcie części i zdefiniowanie…

Samouczek CAMWorks: Podcięcia

Bardzo często zdarza się, że na 3 osiowej maszynie należy wykonać elementy takie jak rowki czy wybrania za pomocą frezów tarczowych czy sferycznych (tzw. Loli-pop), które są niemożliwe do otrzymania przy jednym zamocowaniu elementu i użyciu zwykłych narzędzi. Własności takie znajdują się często po bokach lub od spodu elementu i nazywane są podcięciami technologicznymi. W…

Samouczek CAMWorks: Tworzenie szyku własności

W tym samouczku zostaną poruszone poniższe tematy lekcji:  Interaktywne definiowanie własności Wstawianie liniowego szyku własności Wstawianie szyku własności opartego na szkic Otwarcie części i zdefiniowanie półfabrykatu Otwórz plik części MILL2AX_15.SLDPRT z katalogu C:\CAMWorksData\CAMWorks201x\Examples\ Tutorial_Parts\Mil Przejdź do Drzewa własności CAMWorks. Kliknij dwukrotnie na Maszynę [Mill-metric] w drzewie własności by otworzyć okno dialogowe Maszyny – W zakładce Maszyny upewnij się,…

CAMWorks: Dodawanie własności i operacji jako obiektów biblioteki

W programie SOLIDWORKS w wielu przypadkach istnieje możliwość zapisywania części i własności jako elementów biblioteki, by po jednokrotnym ich przygotowaniu móc wielokrotnie wstawiać je do modelu. CAMWorks będąc całkowicie zintegrowany z SOLIDWORKS również posiada taką funkcjonalność. Dotyczy ona dodawania raz stworzonych własności wraz z powiązanymi z nimi operacjami do określonej przez użytkownika lokalizacji w naszym modelu. Aby zdefiniować własność…

Samouczek CAMWorks: Dostosowywanie parametrów operacji w Technologicznej Bazie Danych

Własności i operacje – podstawy Pola Własności i operacje są „mózgiem” Technologicznej Bazy Danych. Wygenerowane przez program CAMWorks operacje mają parametry zdefiniowane na podstawie informacji zawartych w tych polach. Ćwiczenie to wyjaśnia jak wykonać następujące czynności: Zdefiniować domyślne ustawienia obszaru odsunięcia i płaszczyzn wycofania. Zdefiniować domyślne parametry operacji dobierane przez TechDB. Zdefiniować domyślną kolejność sortowania operacji przy…

Menedżer synchronizacji obróbki w CAMWorks

Maszyny wielozadaniowe są coraz częściej spotykane również w Polsce. Praca na tokarkach wykorzystujących dwie głowice rewolwerowe lub dodatkowe wrzeciono pozwala na optymalizację oraz przyspieszenie procesu obróbki. W CAMWorks istnieje możliwości zsynchronizowania operacji toczenia oraz frezowania zarówno dla maszyn posiadających dwie głowice jak i dla maszyn dwuwrzecionowych. Rysunek 1. Interfejs programu CAMWORKS Menedżer synchronizacji możemy uruchomić bezpośrednio z…

Samouczek CAMWorks: Definiowanie własnej strategii obróbki

Tematy lekcji: Tworzenie strategii i przypisanie do niej określonej metody obróbki Stosowanie strategii obróbczych w programie CAMWorks Możliwość tworzenia nowych strategii pozwala na dostosowanie Technologicznej Bazy Danych do własnych potrzeb w wyniku czego program CAMWorks będzie używał podczas obróbki odpowiednich metod. W ćwiczeniu tym utworzymy nową strategię, a następnie przypiszemy do niej określoną metodę obróbki…