Samouczek CAMWorks: Tworzenie szyku własności

W tym samouczku zostaną poruszone poniższe tematy lekcji:  Interaktywne definiowanie własności Wstawianie liniowego szyku własności Wstawianie szyku własności opartego na szkic Otwarcie części i zdefiniowanie półfabrykatu Otwórz plik części MILL2AX_15.SLDPRT z katalogu C:\CAMWorksData\CAMWorks201x\Examples\ Tutorial_Parts\Mil Przejdź do Drzewa własności CAMWorks. Kliknij dwukrotnie na Maszynę [Mill-metric] w drzewie własności by otworzyć okno dialogowe Maszyny – W zakładce Maszyny upewnij się,…