Samouczek CAMWorks: Generowanie obróbki zgrubnej oraz wykończenia dla pochyłych ścian

Tematy lekcji Wstawianie Ustawień frezowania części i tworzenie Własności wielopowierzchniowej Generowanie ścieżek Odsunięcia obszaru Używanie Zawartości obszaru by selektywnie obrabiać określoną powierzchnię Generowanie ścieżek poziomu Z Używanie Pominięcia obszaru by selektywnie obrabiać określoną powierzchnię   Zdefiniowanie maszyny i półfabrykatu  Otwórz plik części MILL3AX_2.SLDPRT z katalogu C:\CAMWorksData\CAMWorks201x\Examples\Mil Przejdź do Drzewa własności CAMWorks. Część jest stworzona w calach, dlatego wpierw…

Obróbka resztek w CAMWorks

Obróbka resztkowa może być bardzo wartościową metodą frezowania, jeśli jest stosowana w odpowiednich warunkach. Głównym celem tego typu obróbki jest zredukowanie nadmiernej ilości pustych przebiegów oraz pominięcie już obrobionych obszarów. Natomiast nie powinna ona być stosowana do usuwania drobnych ilości materiału pozostałych po poprzedniej ścieżce narzędzia. CAMWorks oferuje kilka metod generacji obróbki resztek. Bazując na parametrach poprzedniej…

Samouczek CAMWorks: Używanie automatycznych obszarów obejmowania

Obszary obejmowania. Dla 3 osiowych operacji, wydłużenia XY będą skierowane wewnątrz obszaru obejmowania podczas skrawania ścian powierzchni oraz ich okolic w danej własności wielopowierzchniowej. Obszar obejmowania może zostać zdefiniowany interaktywnie poprzez wybranie polecenia Nowa Zawartość Obszaru…. lub automatycznie w zakładce Zaawansowane okna dialogowego parametrów operacji tak jak to pokazano w tym ćwiczeniu. Ważna rzeczą jest…

CAMWorks: Obróbka zgrubna kieszeni

Bardzo często w obróbce 2.5 osi używamy własności kieszeni. Niemal zawsze na początku konieczne jest zgrubne wybranie materiału wewnątrz.  Odbywa się to za pomocą operacji Obróbka zgrubna. Otwórzmy część MILL2AX_2. Zmieniamy jednostki na milimetry (prawy dolny róg okna SOLIDWORKSa, klikamy na Dostosowany i wybieramy MMGS). Następnie klikamy dwukrotnie na Maszyna, w zakładce Maszyna zaznaczamy Mill – Metric, a następnie klikamy Wybierz po czym klikamy OK by zamknąć okno. Klikamy…

Samouczek CAMWorks: Podstawy operacji 3-osiowych

Ćwiczenie to wprowadza w podstawy generowania ścieżek i programu NC dla 3 osiowego frezowania.   Zdefiniowanie maszyny, półfabrykatu, oraz osi obróbki Otwórz plik części MILL3AX_1.SLDPRT z katalogu C:\CAMWorksData\CAMWorks201x\Examples\Mil  Przejdź do Drzewa własności CAMWorks. Część jest stworzona w calach, dlatego wpierw konieczna jest zmiana jednostek dokumentu na milimetry (w SOLIDWORKS prawy dolny róg, rozwijalne menu) Zdefiniowanie maszyny.  Kliknij dwukrotnie…

CAMWorks EDU – rozwiązanie CAM dla edukacji

Oprogramowanie CAMWORKS to w pełni zintegrowany z SOLIDWORKS system CAM a także pierwszy Gold Partner i CAM Partner SOLIDWORKS. CAMWORKS jest oprogramowaniem najnowszej generacji, korzystającym z interfejsu SOLIDWORKS, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób zaprogramujemy maszyny CNC. Wychodząc naprzeciw uczniom i studentom, producent przygotował rozwiązanie dla placówek dydaktycznych – wersję edukacyjną CAMWORKS. Mogą ją nabyć szkoły,…

Samouczek CAMWorks: Definiowanie płaszczyzn ruchu szybkiego i odsunięcia

Tematy lekcji Rozpoznawanie własności obróbczych i generowanie planu operacji Określanie wysunięcia narzędzia poza odcinki otwarcia we własności Wykorzystanie Pominięcia obszaru Definiowanie płaszczyzn ruchu szybkiego i odsunięcia  Otwarcie części i zdefiniowanie półfabrykatu Otwórz plik części MILL2AX_8.SLDPRT z katalogu C:\CAMWorksData\CAMWorks201x\Examples\Mil Przejdź do Drzewa własności CAMWorks.Część jest stworzona w calach, dlatego wpierw konieczna jest zmiana jednostek dokumentu na milimetry (w SOLIDWORKS…

Interfejs CAMWorks – pierwsze kroki

CAMWorks jest dodatkiem do SOLIDWORKSa służącym do generowania G kodu. Na podstawie modelu 3D z SOLIDWORKS możemy opracować technologię obróbczą. Aby go uruchomić wchodzimy w SOLIDWORKSw Opcje/Dodatki i zaznaczamy CAMWorks 2017 jako Aktywny oraz Start (aby uruchamiał się przy starcie). CAMWorks pojawi się jako kolejna zakładka. Cały czas pozostajemy w interfejsie SOLIDWORKS, więc działają wszystkie skróty klawiszowe oraz  sposoby manipulowania widokiem. Wszystkie…

Samouczek CAMWorks: Łączenie operacji 2 i 3 osiowych

Program CAMWorks umożliwia obróbkę poprzez łączenie operacji obróbki 2 i 3 osiowych. Tematy lekcji Automatyczne rozpoznawanie 2.5 osiowych własności Tworzenie Wielopowierzchniowej własności i operacji dla tej samej części Wstawianie Obszaru obejmowania w celu kontrolowania procesu obróbki powierzchni Generowanie ścieżek przez Rzutowanie wzoru używając opcji obróbki w poprzek Wstawianie operacji Ołówkowania   Otwarcie części i zdefiniowanie…

Samouczek CAMWorks: Podcięcia

Bardzo często zdarza się, że na 3 osiowej maszynie należy wykonać elementy takie jak rowki czy wybrania za pomocą frezów tarczowych czy sferycznych (tzw. Loli-pop), które są niemożliwe do otrzymania przy jednym zamocowaniu elementu i użyciu zwykłych narzędzi. Własności takie znajdują się często po bokach lub od spodu elementu i nazywane są podcięciami technologicznymi. W…